Favágási, fakivágási engedély

Favágási, fakivágási engedély

Amikor kertünkbe, házunk elé fát ültetünk, vagy épp kivágunk, általában nem böngésszük át a törvénykönyv és a helyi önkormányzat idevágó rendelkezéseit, pedig e tevékenység is szabályokhoz, sőt esetenként engedélyhez kötött.

Amikor ősszel elkezdődik a kertek nagytakarítása, esetenként kivágunk és ültetünk fákat, cserjéket. E tevékenységet a fák védelméről szóló 1970. június 21-én kelt 21. számú Kormányrendelet ill. a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, valamint helyi szinten önkormányzati rendeletek szabályozzák. Amikor valaki egy fát ültet a kertjébe, ezeknek a szabályoknak többnyire nem néz utána, főként azért sem, mert sokan nem is gondolják, hogy vannak ilyen rendelkezések.

Pedig két okból sem hátrány, ha tisztában vagyunk a faültetés törvényi szabályozásával. Egyrészt a védőtávolságok betartása (telekhatártól, épülettől) a mi érdekünk is, másrészt ha a szomszédsággal megromlik a viszony, az első dolog amibe beleköt, hogy az almafánk átlóg a kerítésen, a diófánk árnyat vet a kertjére, vagy a nyárfánk szöszeire allergiás az egész család. Ilyenkor kezdődnek a feljelentgetések, és ha rossz helyre ültettük növényeinket, akár kötelezhetnek is ezeknek a kivágására minket.
A leggyakoribb reakció ilyenkor az szokott lenni, hogy: "az én telkem, kerítésen belül azt csinálok, amit akarok!!!" - Hát, ez nem egészen így van.

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány több településen is érvényes rendelkezést, amelyek irányadóak lehetnek, amennyiben törvény szerint szeretnénk eljárni. Az ide vágó szabályok többsége azonban mindenhol a helyi önkormányzat rendeleteitől függ, ezért kisebb-nagyobb eltérések adódhatnak. Ezekről a helyi jegyzőnél lehet érdeklődni.

Fák kivágásának és csonkolásának szabályai

A 10 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása engedélyköteles. Ez alól kivétel a 20 centiméternél kisebb törzsátmérőjű, nem közterületi gyümölcsfa. Eszerint a telkünkön belül, azaz magánterületünkön található 10 centiméternél vastagabb átmérőjű díszfák kivágásához többnyire engedély kell, csakúgy, mint a 20 centiméteresnél vastagabb gyümölcsfák eltávolításához.

A védett fafajok és bármilyen 30 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása csak a növény rossz egészségi állapota vagy szükségszerű - más módon és helyen véghez nem vihető - építési munka, illetve életveszélyes állapot megszüntetése érdekében történhet.

Építés miatt kivágásra kerülő fát az övezeti előírás mértékéig pótolni kell. A fapótlás helyét, módját az alkalmazott növényfajt, az ültetendő növény méretét, minőségét a városi főkertész véleményezése alapján az építésügyi hatóság határozza meg. A fapótlás szakszerű elvégzéséről a pótlásra kötelezett tartozik gondoskodni. A fapótlás faérték számítással meghatározott egy összegben megváltható.

Facsonkolás, alakító metszés 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedi fán csak életveszély elhárítása érdekében történhet, szakember jelenlétében.

Fasor alakító-, illetve egészségügyi metszését kizárólag szakember illetve szakcég végezheti.

Közterületen lombos fa és tű- vagy pikkelylevelű örökzöld telepítése helyenként engedélyköteles.

A szabályozási tervben jelölt fasorok helyeit sem magas, sem mélyépítési létesítményekkel elépíteni, a fasortelepítés helyét megszüntetni nem lehet.

Közmű, elektromos- és egyéb mély-, és magasépítési munkák során a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján az illetékes hatóság megváltási árat szabhat ki.

Fapótlásként a kivágott fa 1 m magasságban mért törzskörméretének megfelelő összméretű fák telepítendők.

A fakivágási engedélyt bel- és külterület esetén a területileg illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. Országos, vagy helyi közúthálózat tartozékaként álló, vagy a közút határától 10 méteren belül álló fa esetén az engedély iránti kérelmet a közút kezelőjéhez kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a kivágás helyét, az érintett fák darabszámát, fajtáját és átmérőjét, a kitermelés okát, a kérelmező nevét és lakcímét.

Fák ültetésének szabályai

Fa és cserje belterületi telkeken többnyire a következő előírások betartásával telepíthető:

kiskoronájú fa telekhatártól, épülettől minimum 2 méterre

közép- és nagykoronájú fa telekhatártól-, épülettől minimum 3,5 méterre

cserje és örökzöld telekhatártól, épülettől minimum 1 méterre

Utcai fasor a következő előírások betartásával telepíthető:

kiskoronás fa telekhatártól, épülettől minimum 2,0 méterre

ajtó, ablak elé legkevesebb 2,5 méterre

kapubehajtótól legkevesebb 0,8 méterre,

törzsmagasság minimum 2,2 méter

Középkoronájú fa telekhatártól, épülettől minimum 2,5 méterre, ajtó, ablak elé legalább 3 méterre, kapubehajtótól minimum 1 méterre, törzsmagasságuk minimum 2,2 méteres kell legyen, hogy könnyedén elférjenek alatta a járókelők.

Nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől minimum 3 méterre, ajtó-, ablak elé minimum 3,5 méterre, (fasorban egységes törzsmagassággal)

kapubehajtótól minimum 1,5 méterre,

törzsmagasság minimum 2,2 méter.