Favágás, gallyazás, metszés

Favágás, gallyazás, metszés

A fáknak természetes környezetükben kevésbé van szükségük növekedésük során az emberi beavatkozásra, favágásra, metszésre. Azonban az épített, különösen a városi környezetben már más a helyzet. A kevésbé optimális környezeti viszonyok miatt gyakoribbak a fák természetellenes növekedéséből adódó veszélyek és esztétikai problémák, de fokozott a fákat veszélyeztető külső hatások, sérülések kockázata is. Ezért a természetes környezetüktől idegen helyen lévő fák állandó törődést igényelnek.

A favágás, metszés előtt a fát meg kell szemlélni. Meg kell figyelni a környezetét, egészségi állapotát, megjelenését (habitusát), és a koronaszerkezetét, de nagy gonddal kell kiválasztani a favágás, metszés időpontját is.

A favágás, gallyazás során megakadályozhatjuk a villás elágazások kialakulását, az egymást akadályozó, keresztbe nőtt ágak megerősödését, a torz, fára nem jellemző korona kialakulását.

A nagyobb mértékű metszés, mint a konkurens sudár vagy egy nagyobb oldalág eltávolítása, két vagy több lépcsőben történjen! A részletekben történő metszés lehetővé teszi a fa egészséges fejlődését, és kisebb sebeket ejt.

A favágás, fa gallyazása érintheti a lombkorona egy részét, vagy a teljes lombkoronát is.

Fiatal fáknál a metszésnek, gallyazásnak a lombkorona helyes, fajra jellemző kialakításában van szerepe, amely a későbbiekben elősegíti a fa fejlődését, a helyes lombkorona kialakulását. A gallyazás, favágás során az ágakat a fa természetes alakjának megfelelően kell megtartani.

Ezt a favágási munkát a fának 3-5 éves korában javasolt elvégezni.

Kifejlett, idősebb fáknál már kevesebb lehetőség van a lombkorona formálására. Fokozott figyelmet kell fordítani a fa egyensúlyának megtartására, vagy helyreállítására.

A ritkítás során a fa lombkoronájának formáján nem változtatunk, annak belső részéről távolítjuk el a nem kívánatos ágakat, kezdve a beteg részekkel.

A favágás, visszavágás (kurtítás) során a korona legfeljebb ⅓-át vághatjuk le. Az ágakat egy elágazásig vágjuk vissza, semmiképpen se hagyjunk lecsonkolt ágakat. A visszavágott ágon hagyjunk megfelelő szívóágakat, ami fenntartja az érintett ág keringését.

Beteg vagy pl. viharban károsodott vastagabb ágak eltávolításakor jelentősen megváltozhat a fa alakja, egyensúlyi helyzete. Az ilyen, nagy mértékű csonkolás miatt megbomlott lombkorona helyreállítását több szakaszban végezzük, több év alatt. Korrigáló metszéssel sok esetben helyreállítható a fa állapota.

A nagyobb vágások mentén (fajtól függően) vízhajtások keletkezhetnek. Ezeket néhány éven belül hajtásválogatással kell ritkítani, de a megtartott vesszők hosszát is rendszeresen vissza kell vágni, mivel ezek a hajtások gyengébben kapcsolódnak a törzshöz. Szakszerű munkával újranevelhető a hiányos lombkorona.